Catalog Auction info

Fine Asian Works Of Art & Painting (#20191215) Closed

Auction Info

Lot #17Ming-A Bronze Military Bingfu'Tai He Men Wai You Long Wu Jun Di Yi' Mark

Click image to enlarge
Lot closed - unsold
Estimate: $600 - $1,000

Fine Asian Works Of Art & Painting (#20191215) Closed

Auction Info

  • Ming-A Bronze Military Bingfu'Tai He Men Wai You Long Wu Jun Di Yi' Mark
  • Ming-A Bronze Military Bingfu'Tai He Men Wai You Long Wu Jun Di Yi' Mark - 2
  • Ming-A Bronze Military Bingfu'Tai He Men Wai You Long Wu Jun Di Yi' Mark - 3
  • Ming-A Bronze Military Bingfu'Tai He Men Wai You Long Wu Jun Di Yi' Mark - 4
  • Ming-A Bronze Military Bingfu'Tai He Men Wai You Long Wu Jun Di Yi' Mark - 5
  • Ming-A Bronze Military Bingfu'Tai He Men Wai You Long Wu Jun Di Yi' Mark - 6
  • Ming-A Bronze Military Bingfu'Tai He Men Wai You Long Wu Jun Di Yi' Mark - 7
  • Ming-A Bronze Military Bingfu'Tai He Men Wai You Long Wu Jun Di Yi' Mark - 8
  • Ming-A Bronze Military Bingfu'Tai He Men Wai You Long Wu Jun Di Yi' Mark - 9
  • Ming-A Bronze Military Bingfu'Tai He Men Wai You Long Wu Jun Di Yi' Mark - 10